Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016 r. do programu lojalnościowego "Społem Znaczy Razem" zostają dołączone sklep nr 61 Sedno Ekspres Gliwice ul.Spółdzielcza 33 c oraz sklep nr 62 Sedno Ekspres Gliwice ul. Cyraneczki 1.               

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że z dniem 18 marca 2016 r. zmienia się adres strony internetowej. Nowy adres strony internetowej to www.gliwice.spolem.org.pl W związku z tym w par 3 pkt 2 i pkt 7, w par 5 pkt 2 i pkt 8, par 6 pkt 1 i pkt 2 regulaminu zmienia się adres strony internetowej na www.gliwice.spolem.org.pl 

Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 11 stycznia 2016 r. sklep nr 1 będzie nieczynny (likwidacja). 

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że aneksem nr  2 z dnia 15 lipca 2015 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”  obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

 

Aneks nr 2

 z dnia 15 lipca 2015 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.

§ 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

  1. Pkt.  1  § 4 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych,napojów alkoholowych, biletów komunikacji miejskiej, doładowań telefonów i starterów telefonicznych.”

§ 2

  1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3

  1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie w sklepach „Społem” PSS w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.spolem.gliwice.pl  najpóźniej   w dniu 16.07.2015 r.
  2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem,  tj. z dniem 17.08.2015 r.

 

                Zarząd ,,Społem'' PSS w Gliwicach informuje, że zmienia się numer telefonu pod którym Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta.Nowy numer telefonu to 32 428 25 20 czynny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych w godzinach od 7.30 do 14.30

                Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach informuje,
ze z dniem 02.02.2015 r. zmienia się adres Spółdzielni.
Nowy adres to: 44-100 Gliwice, ul. N.Barlickiego 4, w związku z tym od 02.02.2015 pkt.2 par 1 
regulaminu lojalnościowego ,,Społem Znaczy Razem'' otrzymuje brzmienie:

pkt.2 par 1. Organizatorem programu jest ,,Społem'' Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Gliwiciach, 44-100 Gliwice, ul. N.Barlickiego 4 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000008129 w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
                Zarząd informuje również, że z dniem 02.02.2015 Restauracja Bagatela
przestała prowadzić działalność.

 

                Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,       
że aneksem nr  1 z dnia 15 kwietnia 2014 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu
lojalnościowego „Społem znaczy razem”  obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

Aneks nr 1  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.
 

§ 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

1.     Pkt.  3  § 4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, ze za każde pełne 5 złotych wartości
zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone: 

150 punktów przysługuje bon o wartości 10 zł,

300 punktów przysługuje bon o wartości 20 zł,

600 punktów przysługuje bon o wartości 50 zł.”

§ 2

1.      Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3

1.     Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie we wszystkich sklepach
  „Społem” PSS w Gliwicach, w Restauracji Bagatela  oraz na stronie internetowej
  www.spolem.gliwice.pl  najpóźniej    w dniu 30.04.2014 r.

2.     Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem,      
  tj. z dniem 01.06.2014 r.